Thứ ba,  19/10/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Hà Nội đi thăm chính thức nước CHDCND Lào

Sáng 24-8, nhận lời mời của Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường đi thăm chính thức nước CHDCND Lào.Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm CHDCND Lào từ ngày 24 đến 26-8 có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào Tạ Minh Châu, Thứ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Hồng Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu, Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Dũng.Kết thúc chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ Bô-xôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương...

Sáng 24-8, nhận lời mời của Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường đi thăm chính thức nước CHDCND Lào.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm CHDCND Lào từ ngày 24 đến 26-8 có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào Tạ Minh Châu, Thứ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Hồng Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu, Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Dũng.

Kết thúc chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ Bô-xôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia từ ngày 26 đến 28-8.
Theo Nhandan