Thứ tư,  27/10/2021

Ðoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" làm việc tại Giơ-ne-vơ

Trong hai ngày 21 và 22-8, Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, dẫn đầu đã đến làm việc với chi bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác.Đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên của phái đoàn thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách nghiêm túc và sáng tạo, có cách làm riêng phù hợp đặc thù công việc đa phương, đa ngành của mình. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi người cần tự mình ra sức học tập phấn đấu để trở thành những cán bộ xuất sắc trên mặt trận ngoại giao, mang lại lợi ích cho dân tộc, nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ...

Trong hai ngày 21 và 22-8, Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, dẫn đầu đã đến làm việc với chi bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác.

Đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên của phái đoàn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc và sáng tạo, có cách làm riêng phù hợp đặc thù công việc đa phương, đa ngành của mình. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi người cần tự mình ra sức học tập phấn đấu để trở thành những cán bộ xuất sắc trên mặt trận ngoại giao, mang lại lợi ích cho dân tộc, nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác, thay mặt cán bộ, đảng viên trong Phái đoàn cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Hà Thị Khiết và Đoàn. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị lớn này để đưa cơ quan đại diện của Việt Nam tại Giơ-ne-vơ ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Theo Nhandan