Thứ năm,  24/06/2021

Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy CAT.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Quân ủy T.Ư; lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định (số 107-QĐNS/TW, ngày 1-6- 2021 của Bộ Chính trị) về việc chỉ định Đảng ủy CAT.Ư nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy CAT.Ư gồm 10 đồng chí, trong đó có ba đồng chí chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ; bảy đồng chí là lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ CAT.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015-2020; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CAT.Ư trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy CAT.Ư diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp, gây ra những thách thức đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; đáng chú ý là những vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh con người, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy CAT.Ư phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND, từ Trung ương đến cơ sở; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự. Đảng ủy CAT.Ư phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương; phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo mọi mặt công tác; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy CAT.Ư phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; cần phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy CAT.Ư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy CAT.Ư tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Công an T.Ư và các tổ chức Đảng công CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; tiếp tục quan tâm xây dựng CAND cách mạng; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy CAT.Ư, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở, tiếp tục và khẩn trương phối hợp chặt chẽ các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống và đẩy lùi Covid- 19; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ CAND, lực lượng tuyến đầu vùng dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và quyết tâm cao, nhất định Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, Đại tướng Tô Lâm,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an T.Ư nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND cũng như kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Đảng ủy CAT.Ư và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, và nhất là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CAT.Ư.

Ngay sau buổi lễ, Đảng ủy CAT.Ư đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CAT.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CAT.Ư;  thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CA T.Ư lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy CAT.Ư nhiệm kỳ 2020- 2025; đánh giá tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm 2021 và chỉ đạo định hướng công tác sáu tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Nhandan