Thứ tư,  27/10/2021

Họp Ban tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

LSO-Ngày 23 tháng 8 năm 2010, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm.Với ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tạo bầu không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra cho năm 2010.Để...

LSO-Ngày 23 tháng 8 năm 2010, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm.
Với ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tạo bầu không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đề ra cho năm 2010.
Để hoạt động kỷ niệm mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng đúng mục đích yêu cầu đề ra, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đã thực hiện cổ động trực quan trên đường phố, chuẩn bị biểu diễn văn nghệ chào mừng. Lễ mít tinh kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá tỉnh vào hồi 8 giờ ngày 1/9/2010, Đài Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn sẽ truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm trọng đại này.

MC