Thứ hai,  21/06/2021

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII

– Sáng nay (7/6), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất diễn ra ½ ngày (cả phiên trù bị), hồi 13 giờ 30 phút, ngày 29/6/2021, với các nội dung, chương trình nghiên cứu, thảo luận dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết gồm: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh; Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII,  Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập các Ban HĐND tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026… Đồng thời, tại kỳ họp này sẽ tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến kỳ họp thứ hai diễn ra 2 ngày: 13, 14/7/2021 (cả phiên trù bị), với các nội dung, chương trình nghiên cứu, thảo luận dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết và thông qua nghị quyết gồm: 18 nội dung báo cáo, thông báo; 17 tờ trình và 17 nghị quyết.

Trong đó, UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự toán thu chi ngân sách, tình hình văn hóa – xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng tình với các nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm dự kiến một số nội dung, chương trình của hai kỳ họp.

Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết sẽ diễn ra tại hai kỳ họp.

Đối với công tác nhân sự, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, các ban HĐND tỉnh thẩm tra cụ thể, xem xét kỹ lưỡng, khi đưa ra bầu các chức danh đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan.

Đồng chí yêu cầu: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị kịp thời cơ sở vật chất, nhất là chuẩn bị các tài liệu đúng thời gian, chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, đảm bảo cho kỳ họp đạt chất lượng cao nhất. Nếu có vấn đề phát sinh về nội dung, chương trình của các kỳ họp, chủ động tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh xử lý kịp thời.

NÔNG ĐÌNH QUANG