Thứ năm,  21/10/2021

Trao Kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt (JVPF)

Chiều 24-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng ông Mát-xu-u-ra Ma-xa-mi, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt (JVPF).Phần thưởng là dịp tôn vinh những đóng góp hiệu quả và không mệt mỏi của ông Mát-xu-u-ra Ma-xa-mi trong việc thúc đẩy giao lưu trên các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, nhất là công tác từ thiện nhân đạo giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong 15 năm...

Chiều 24-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Mát-xu-u-ra Ma-xa-mi, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt (JVPF).

Phần thưởng là dịp tôn vinh những đóng góp hiệu quả và không mệt mỏi của ông Mát-xu-u-ra Ma-xa-mi trong việc thúc đẩy giao lưu trên các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, nhất là công tác từ thiện nhân đạo giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong 15 năm qua.
Theo Nhandan