Thứ năm,  21/10/2021

Tích cực cải cách thủ tục hành chính

LSO-Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) theo Đề án 30 của Chính phủ trong ngành hải quan đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động nghiêp vụ. Ngay khi có Đề án 30 của Chính phủ, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tập trung mọi nguồn lực, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) thực hiện chủ trương CCTTHC trong lĩnh vực hải quan. Hải quan Lạng Sơn tích cực thực hiện giảm thủ tục hành chính cho hàng hoá XNK và hành khách xuất nhập cảnhCục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai đồng loạt các hoạt động CCHC như: ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng quy trình quản lý hải quan mới để giải quyết thủ tục đơn giản, thông thoáng cho các doanh nghiệp; rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá XNK. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế theo quy định. Tăng cường hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc tại các chi cục nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tích cực, chủ động trao đổi thông tin, phối kết...

LSO-Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) theo Đề án 30 của Chính phủ trong ngành hải quan đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động nghiêp vụ. Ngay khi có Đề án 30 của Chính phủ, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tập trung mọi nguồn lực, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) thực hiện chủ trương CCTTHC trong lĩnh vực hải quan.
Hải quan Lạng Sơn tích cực thực hiện giảm thủ tục hành chính cho hàng hoá XNK và hành khách xuất nhập cảnh
Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai đồng loạt các hoạt động CCHC như: ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng quy trình quản lý hải quan mới để giải quyết thủ tục đơn giản, thông thoáng cho các doanh nghiệp; rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá XNK. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế theo quy định. Tăng cường hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc tại các chi cục nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tích cực, chủ động trao đổi thông tin, phối kết hợp với các cơ quan hữu quan cùng quản lý tại địa bàn cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh (XNK, XNC) qua địa bàn. Cùng đó, khai thác tối đa lợi ích của công nghệ thông tin thông qua việc triển khai áp dụng các hệ thống phần mềm quản lý theo quy định của ngành. Bên cạnh đó, Cục hải quan Lạng Sơn còn vận động người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia đề án 30 bằng cách thường xuyên tổ chức đối thoại và thu thập thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp; trao đổi giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan; phổ biến các chủ trương chính sách lớn của nhà nước cho doanh nghiệp. Qua công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong mỗi cán bộ, công chức. Đồng thời kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC trong giải quyết TTHC đã được nâng lên. Việc thực hiện các quy định mới về quy trình thủ tục hải quan đã có chuyển biến rõ rệt, tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hoá XNK cho các nhà đầu tư và kinh doanh XNK, xác định rõ doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật để có những ưu đãi về mặt thủ tục hải quan và thuế.
Bên cạnh những kết quả đạt được còn những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện CCTTHC, đó là việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế khi gia nhập WTO, sự suy giảm kinh tế toàn cầu, cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan, thuế XNK và các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn suy giảm kinh tế còn phát sinh nhiều vướng mắc. Công tác CCTTHC chưa được tiến hành đồng bộ giữa các cấp, ngành. Việc quản lý hải quan vẫn chưa thực sự bứt phá để đạt được những kết quả theo yêu cầu cải cách hiện đại hoá.

Để duy trì và phát huy kết quả của Đề án 30 trong thời gian tới, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị các bộ, ngành cần tăng cường công tác rà soát văn bản, chỉnh sửa bổ sung, cập nhật kịp thời các văn bản mới vào bộ TTHC của bộ, ngành mình; kiến nghị các cấp có thẩm quyền loại bỏ những văn bản, quy trình không cần thiết. Đồng thời việc ban hành các văn bản, quy trình mới cần gắn với thực tế đảm bảo đơn giản hoá và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh mức độ tự động hoá vào các khâu nghiệp vụ, có kế hoạch nâng cấp các chương trình phần mềm đang áp dụng đảm bảo nhanh chóng và phù hợp với sự thay đổi của các văn bản hướng dẫn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan bảo đảm đủ cơ chế pháp luật để thực thi các mục tiêu và giải pháp về CCHC, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định TTHC chính trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp những lợi ích và ưu điểm khi tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử để mọi cá nhân, doanh nghiệp nắm được, chuẩn bị đầy đủ điều kiện khi tham gia hoạt động XNK.

B.V