Thứ tư,  27/10/2021

Sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Sáng 25/8/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động các đảng bộ trực thuộc; đại diện Hội LHPN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong hơn 3 năm qua, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc triển khai, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được 100% đảng bộ trực thuộc, các chi, đảng bộ cơ...

LSO-Sáng 25/8/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động các đảng bộ trực thuộc; đại diện Hội LHPN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong hơn 3 năm qua, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc triển khai, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được 100% đảng bộ trực thuộc, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh thực hiện hiệu quả, hàng năm tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề đạt từ 90-95%, quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Nhìn chung, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng đã cho thấy những chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Toàn cảnh hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2010, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp đã tổng kết và trao giải cho các cuộc thi như: cuộc thi viết “tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Trong công tác tuyên truyền đã đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ tại các chi, đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, đảng viên dễ học, dễ làm theo; gắn công tác tuyên truyền cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước; chuẩn bị tốt việc tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh Huyền