Chủ nhật,  24/10/2021

Ðồng chí Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 25-8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VKHCN). GS, TS Châu Văn Minh, Chủ tịch VKHCN Việt Nam và các đồng chí Viện trưởng chuyên ngành đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang tình hình hoạt động và định hướng phát triển của VKHCN Việt Nam.Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang quan tâm tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạt động của viện trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước, nhất là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tình hình triển khai ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ trong thực tiễn đời sống xã hội những năm vừa qua; quan điểm của các nhà khoa học về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với những sáng chế, phát minh do Nhà nước đặt hàng; do các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia và do các nhà khoa học tự sáng chế, phát minh; trình độ...

Ngày 25-8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VKHCN). GS, TS Châu Văn Minh, Chủ tịch VKHCN Việt Nam và các đồng chí Viện trưởng chuyên ngành đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang tình hình hoạt động và định hướng phát triển của VKHCN Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang quan tâm tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạt động của viện trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước, nhất là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tình hình triển khai ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ trong thực tiễn đời sống xã hội những năm vừa qua; quan điểm của các nhà khoa học về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với những sáng chế, phát minh do Nhà nước đặt hàng; do các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia và do các nhà khoa học tự sáng chế, phát minh; trình độ phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu ý kiến kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đối với sự phát triển của đất nước và ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của các nhà khoa học nhằm làm cho khoa học và công nghệ nước ta trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế quốc dân. VKHCN Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ trọng điểm của Nhà nước, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao của đất nước. Những năm qua, VKHCN Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong giai đoạn 2006-2010. Qua các giai đoạn phát triển, VKHCN Việt Nam luôn giữ được vị trí là trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống cơ quan nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của cả nước. Viện đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đóng góp đáng kể vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ chất lượng cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các nhà khoa học cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khoa học và công nghệ mà VKHCN Việt Nam là cơ quan nghiên cứu hàng đầu của cả nước đối với sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Viện cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, chế độ chính sách đãi ngộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VKHCN Việt Nam; phát huy cao độ tiềm năng sáng tạo của các nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ cũng chính là nâng cao tính độc lập tự chủ nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ của đất nước bằng việc tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách, tạo mọi điều kiện để họ tiếp thụ sớm nhất thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đối với những kiến nghị của VKHCN Việt Nam về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng chí Trương Tấn Sang nhắc nhở viện cần tập trung rà soát lựa chọn danh mục đầu tư ở những lĩnh vực trọng điểm, then chốt để huy động đầu tư bằng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. Đồng chí Trương Tấn Sang đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Vật lý địa cầu, Viện Công nghệ sinh học, Viện khoa học Vật liệu thuộc VKHCN Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Trương Tấn Sang chúc VKHCN Việt Nam tiếp tục lập những thành tích mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân ta.
Theo Nhandan