Chủ nhật,  24/10/2021

Ðại hội các đảng bộ: Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 - 2015.Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung cải tiến công tác lãnh đạo điều hành, từng bước thay đổi tư duy và cách làm, tạo chuyển biến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, chính sách và biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến trong công tác hậu cầu, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị toàn lực lượng. Tăng cường quản lý Nhà nước về hậu cần, kỹ thuật, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy, lề lối làm việc, quy trình công tác, bảo đảm quản lý hậu cần, kỹ thuật đáp ứng cơ bản yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, từ sau khi thành lập Đảng bộ Tổng...

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung cải tiến công tác lãnh đạo điều hành, từng bước thay đổi tư duy và cách làm, tạo chuyển biến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, chính sách và biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến trong công tác hậu cầu, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị toàn lực lượng. Tăng cường quản lý Nhà nước về hậu cần, kỹ thuật, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy, lề lối làm việc, quy trình công tác, bảo đảm quản lý hậu cần, kỹ thuật đáp ứng cơ bản yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, từ sau khi thành lập Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường chỉ đạo toàn diện, sát sao, hiệu quả. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được củng cố và phát triển, trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.


Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả”, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tạo bước đột phá quan trọng mang tầm chiến lược, đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.


* Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Năm năm qua, Đảng bộ Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Quân sự T.Ư và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển CNQP; hoàn thành xây dựng nhiều văn bản pháp quy về CNQP; xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch năm năm 2006 – 2010. Tổ chức lực lượng CNQP bước đầu được kiện toàn theo hướng tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu với sản xuất và sửa chữa. Đã sản xuất được một số sản phẩm mới có yêu cầu công nghệ cao, chất lượng ổn định hơn và đang tích cực triển khai tiếp thu công nghệ mới trong các lĩnh vực vũ khí bộ binh, đóng tàu, tên lửa,… góp phần nhất định nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Vốn đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình CNQP tuy chưa đạt kế hoạch, song đã tăng nhiều so với trước. Giá trị sản xuất quốc phòng và kinh tế đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.


Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong đó tập trung lãnh đạo hai khâu đột phá: Ổn định và nâng cao chất lượng của các sản phẩm quốc phòng, bảo đảm sự tin cậy của bộ đội đối với vũ khí do CNQP Việt Nam sản xuất. Phấn đấu đến năm 2015 tạo ra sự chuyển biến quan trọng về năng lực công nghệ chế tạo một số loại vũ khí mới, hoàn thành một số sản phẩm quan trọng của CNQP; làm chủ công nghệ đóng một số tàu thế hệ mới…


* Đảng bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra. Đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường chỉ đạo, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong công tác xây dựng lực lượng; các quy định về công tác tổ chức, xây dựng đảng trong CAND; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác công an, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh. Tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy; điều chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ của công an các đơn vị, địa phương đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đề xuất ban hành chủ trương, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; các giải pháp quan trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý cán bộ; chỉ đạo các trường CAND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Theo Nhandan