Thứ tư,  20/10/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2006 – 2010

LSO-Ngày 27/8/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2006- 2010. Dự hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đông đảo đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.Đồng chí Tô Hùng Khoa trao Bằng khen cho các báo cáo viênTrong nhiệm kỳ 2006 – 2010, hoạt động báo cáo viên luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn. Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên luôn được kiện toàn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trong số 56 đồng chí thì có 44 đồng chí là trưởng hoặc phó các sở, ngành, 12 đồng chí là trưởng phòng chuyên môn. Việc quản lý, điều hành, phân công hoạt động của đội ngũ báo cáo viên luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của tỉnh. Nhiệm...

LSO-Ngày 27/8/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2006- 2010. Dự hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đông đảo đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.
Đồng chí Tô Hùng Khoa trao Bằng khen cho các báo cáo viên
Trong nhiệm kỳ 2006 – 2010, hoạt động báo cáo viên luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn. Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên luôn được kiện toàn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trong số 56 đồng chí thì có 44 đồng chí là trưởng hoặc phó các sở, ngành, 12 đồng chí là trưởng phòng chuyên môn. Việc quản lý, điều hành, phân công hoạt động của đội ngũ báo cáo viên luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và yêu cầu của tỉnh. Nhiệm kỳ 2006 – 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân công, điều phối 40 đồng chí trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; 32 đồng chí giới thiệu Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 32 đồng chí truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)… Tổ chức được 34 kỳ sinh hoạt báo cáo viên, cung cấp kịp thời những thông tin định hướng đến các báo cáo viên. Trong quá trình hoạt động, các đồng chí báo cáo viên tỉnh đều chấp hành tốt sự phân công của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin và chuẩn bị chu đáo nội dung theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từ đó, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đã tổ chức được 995 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách của Đảng, giới thiệu các chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 112.447 lượt người nghe, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân để mỗi người tự giác học tập và làm theo tấm gương của Người. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận, góp ý kiến xoay quanh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên như: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành hoạt động báo cáo viên, có cơ chế cho báo cáo viên chủ động trong việc tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, bố trí thời gian họp hội nghị sao cho hợp lý hơn…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 đồng chí có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoàn thành nhiệm vụ báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2006- 2010; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 13 đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2006- 2010.

Xuân Hương