Thứ tư,  27/10/2021

Tăng cường công tác tư tưởng trước thềm Đại hội

LSO-Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tính đến ngày 20/8/2010, 100% đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp. Sự thành công có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có một yếu tố không thể thiếu được đó là sự đóng góp của công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ.Thành phố Lạng Sơn chào mừng Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 - Ảnh: Việt ThịnhSau khi đại hội cấp cơ sở và cấp đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành thắng lợi, Lạng Sơn phấn đấu và được Trung ương đồng ý cho tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 vào trung tuần tháng 9 năm 2010. Được tổ chức đại hội sớm là một vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực, trong đó, công tác tư tưởng phải được tăng cường để theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ....

LSO-Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tính đến ngày 20/8/2010, 100% đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp. Sự thành công có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có một yếu tố không thể thiếu được đó là sự đóng góp của công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ.
Thành phố Lạng Sơn chào mừng Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 – Ảnh: Việt Thịnh
Sau khi đại hội cấp cơ sở và cấp đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành thắng lợi, Lạng Sơn phấn đấu và được Trung ương đồng ý cho tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 vào trung tuần tháng 9 năm 2010. Được tổ chức đại hội sớm là một vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực, trong đó, công tác tư tưởng phải được tăng cường để theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, công tác tư tưởng phải góp phần tạo ra tính tích cực xã hội, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về những thành tựu của đất nước nói chung sau gần 25 năm đổi mới, kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV. Công tác tư tưởng dịp này cần coi trọng hơn nữa việc phát huy những nhân tố tích cực, quảng bá gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng hoạt động và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, văn hoá, văn nghệ. Củng cố, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Đa dạng hoá các hình thức và phương pháp tuyên truyền và cổ động trực quan trước và trong đại hội như treo cờ, băng zôn, áp phíc, khẩu hiệu…Công tác tư tưởng phải góp phần xiết chặt sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Các cấp uỷ đảng cần quan tâm ngay việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng sau đại hội. Trong công tác tư tưởng, con người làm công tác tư tưởng là vô cùng quan trọng. Hiện nay, nhiều cơ sở đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tư tưởng, nhưng đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh, do mới kết thúc đại hội, chưa kiện toàn kịp thời nên chưa có đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng theo hệ thống, điều đó, đòi hỏi các đảng bộ trực thuộc tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và những người làm công tác tư tưởng của đảng bộ. Công tác tư tưởng là hoạt động đặc thù, luôn phải thường xuyên, liên tục nên không thể để hẫng hụt người phụ trách nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh đang đến rất gần. Phải làm cho công tác tư tưởng đi vào chiều sâu. Đồng thời, các cấp uỷ đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, nắm bắt nhanh nhạy, phân tích, dự báo đúng diễn biến tình hình tư tưởng để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời và phù hợp với thực tiễn Lạng Sơn. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, vận dụng tốt cơ chế chính sách quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm. Đấu tranh phản bác và làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Công tác tư tưởng của Đảng bộ cần được tăng cường. Từ kinh nghiệm của công tác tư tưởng qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh gắn với việc tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã và sẽ tạo sức lan toả lớn trong xã hội, nhất là chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Tin tưởng rằng, công tác tư tưởng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Minh Chấn