Thứ tư,  20/10/2021

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng sẽ dự Hội nghị Tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 tại Ca-na-đa và thăm chính thức CH Cu-ba

Ngày 30-8, Ủy ban Đối ngoại của QH ra thông cáo như sau:Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Ca-na-đa, Ngài Nô-en Kin-sơ-la và Chủ tịch QH Cu-ba, Ngài Ri-các-đô A-la-rờ-công Đề Kê-sa-đa, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 tại Ca-na-đa và thăm chính thức CH Cu-ba, từ ngày 2 đến...

Ngày 30-8, Ủy ban Đối ngoại của QH ra thông cáo như sau:

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Ca-na-đa, Ngài Nô-en Kin-sơ-la và Chủ tịch QH Cu-ba, Ngài Ri-các-đô A-la-rờ-công Đề Kê-sa-đa, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 tại Ca-na-đa và thăm chính thức CH Cu-ba, từ ngày 2 đến 7-9-2010.
Theo Nhandan