Thứ tư,  27/10/2021

Chuẩn bị tốt cho các hội nghị ASEAN

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 30-8, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp phiên thứ 7 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhằm tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 17 (ARF-17) và các hội nghị liên quan, các Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế và Văn hóa - Xã hội ASEAN; rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17, tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 10 tới và triển khai các hoạt động khác của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh nỗ lực của các đơn vị trong việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-16, AMM-43, ARF-17 và các hội nghị liên quan. Phó Thủ tướng yêu cầu các tiểu ban, bộ, ngành khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN-17 và các hội nghị cấp cao liên quan; hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+, hội nghị...

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 30-8, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp phiên thứ 7 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhằm tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 17 (ARF-17) và các hội nghị liên quan, các Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế và Văn hóa – Xã hội ASEAN; rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17, tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 10 tới và triển khai các hoạt động khác của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh nỗ lực của các đơn vị trong việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-16, AMM-43, ARF-17 và các hội nghị liên quan. Phó Thủ tướng yêu cầu các tiểu ban, bộ, ngành khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN-17 và các hội nghị cấp cao liên quan; hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+, hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh ASEAN và các hoạt động khác từ nay tới cuối năm 2010, bảo đảm các hội nghị thành công tốt đẹp, thể hiện được dấu ấn của nước chủ nhà Việt Nam.
Theo Nhandan