Thứ tư,  20/10/2021

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2001-2010

LSO-Chiều 30/8/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) giai đoạn 2001-2010. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trình, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN Quân khu I; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh; các thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan doanh nghiệp Trung ương, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố.Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninhThực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác GDQPAN, trong 10 năm triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền. Qua đánh giá chung, việc triển khai thực hiện của các cơ...

LSO-Chiều 30/8/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) giai đoạn 2001-2010.
Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trình, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN Quân khu I; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh; các thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan doanh nghiệp Trung ương, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh
Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác GDQPAN, trong 10 năm triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền. Qua đánh giá chung, việc triển khai thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm túc, góp phần đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác GDQPAN. Trong đó các công tác như: GDQPAN cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên; GDQPAN cho học sinh, sinh viên…đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, thanh tra hàng năm được Hội đồng GDQPAN các cấp thực hiện nghiêm túc, trung bình mỗi năm Hội đồng GDQPAN tỉnh kiểm tra được 20-25% đầu mối đơn vị cấp huyện, các nhà trường và một số cơ quan cấp tỉnh. Hội đồng GDQPAN cấp huyện kiểm tra được 15-20% đầu mối đơn vị cấp xã và cơ quan cấp huyện. Thanh tra Quốc phòng tỉnh tổ chức được 12 cuộc thanh tra toàn diện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó công tác GDQPAN là một nội dung quan trọng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn cũng như nêu đề xuất, kiến nghị xung quanh việc thực hiện công tác GDQPAN trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trình đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong công tác GDQPAN và đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh một số công tác như tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên các trường Quân sự cấp tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra; tiếp tục đầu tư đúng mức về ngân sách, kinh phí cho công tác GDQPAN các cấp từ tỉnh đến cơ sở.
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác GDQPAN giai đoạn 2001-2010
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đã tóm tắt lại những vấn đề các đại biểu thảo luận, thống nhất, đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu sẽ tiếp tục chỉnh sửa, đưa vào dự thảo báo cáo nhằm hoàn chỉnh hơn và sớm ban hành để Hội đồng GDQPAN các cấp có kết quả thực hiện tuyên truyền.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 11 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GDQPAN giai đoạn 2001-2010.

Thanh Huyền