Thứ tư,  20/10/2021

Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 8-2010

Trong hai ngày 30 và 31-8, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 8-2010, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2010; dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam; tình hình kinh tế-xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010 và dự toán NSNN năm 2011; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 8-2010; công tác cải cách hành chính và tình hình thực hiện Nghị quyết Phiên họp tháng 7-2010, chương trình công tác của Chính phủ tháng 8-2010.Về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2010, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, các thành viên Chính phủ và các đại biểu tham dự phiên họp nhất trí cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội tám tháng năm 2010 tiếp tục phát triển theo chiều huớng tích cực. Thực hiện...

Trong hai ngày 30 và 31-8, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 8-2010, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2010; dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam; tình hình kinh tế-xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010 và dự toán NSNN năm 2011; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 8-2010; công tác cải cách hành chính và tình hình thực hiện Nghị quyết Phiên họp tháng 7-2010, chương trình công tác của Chính phủ tháng 8-2010.

Về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2010, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, các thành viên Chính phủ và các đại biểu tham dự phiên họp nhất trí cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội tám tháng năm 2010 tiếp tục phát triển theo chiều huớng tích cực. Thực hiện có kết quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6-4-2010 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Thu ngân sách đạt khá, đầu tư phát triển được đẩy mạnh; xuất khẩu tiếp tục được cải thiện và đạt tốc độ tăng trưởng cao; nhập khẩu tiếp tục có xu hướng giảm; giá cả thị trường cơ bản được bình ổn, lạm phát được kiềm chế. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được bảo đảm và giữ vững.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng, gây áp lực đến mặt bằng giá cả trong nước, nhất là những tháng cuối năm. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn gặp một số khó khăn trong huy động vốn do lãi suất cho vay của ngân hàng còn ở mức khá cao; thiên tai, bão lũ và dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây lan và diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và kết quả của các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của năm trước, có thể đánh giá nền kinh tế nước ta đã phục hồi khá nhanh với tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước. Ước GDP năm 2010 tăng khoảng 6,7%, vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% do Quốc hội đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trên cơ sở phân tích dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ cũng đã đề ra sáu giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các giải pháp: từng bước điều chỉnh giảm lãi suất tín dụng; điều hành tỷ giá ngoại tệ linh hoạt theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu và tăng dự trữ ngoại tệ, tổ chức tốt việc theo dõi diễn biến cung – cầu trong nước và ngoài nước để kịp thời điều tiết, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư phát triển; tiếp tục tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội thi đua yêu nước năm năm 2006-2010…

Phát biểu ý kiến kết luận vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với những nỗ lực trong tám tháng qua, triển vọng những tháng cuối năm nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Về tổng thể, kinh tế-xã hội đất nước có chuyển biến tích cực, tuy còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu vĩ mô đã đề ra trong năm 2010 như mức tăng GDP 6,5%, chỉ số lạm phát tăng dưới 8%, cân đối thu, chi ngân sách là có thể hoàn thành được. Để có thể hoàn thành kế hoạch năm 2010, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong bốn tháng còn lại cần rà soát từng chỉ tiêu, phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục để có thể hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch những tháng cuối năm, Thủ tướng hoàn toàn nhất trí với những giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu trong báo cáo và ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ. Thủ tướng cho rằng, giải pháp nêu ra đã trúng và đầy đủ, việc cần thiết nhất là tổ chức thực hiện cho tốt.

Về Kế hoạch năm 2011, Thủ tướng cho rằng, mục tiêu tổng quát trong năm 2011 vẫn phải là tiếp tục ổn định vĩ mô. Mức tăng GDP cần phấn đấu đạt cao hơn năm 2010. Chỉ số tăng giá khoảng 7%. Mức nhập siêu giữ ở mức như năm 2010. Bên cạnh đó là bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Làm tốt công tác đối ngoại. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo để ban hành theo đúng quy định.

Tại phiên họp này, Chính phủ cũng tập trung thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN năm năm 2011 – 2015. Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2006 – 2010, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến lần đầu về những chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN năm năm 2011 – 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chuẩn bị.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 8-2010, Chính phủ cũng đã thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo triển khai kế hoạch số 900/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; dự kiến danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015; Dự thảo Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã.

* Chiều 31-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn. Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt nội dung phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã trình bày một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tư Đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh. Theo Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, không có chuyện Chính phủ hay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xúc tiến đầu tư dự án đường sắt cao tốc này như một số báo đưa tin.

Tiếp thu ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp vừa qua, để tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn và toàn diện hơn về dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật (vốn ODA không hoàn lại) của Chính phủ Nhật Bản và không có điều gì ràng buộc để lập dự án đầu tư xây dựng công trình đoạn Hà Nội – Vinh, TP Hồ Chí Minh – Nha Trang thuộc dự án đường sắt cao tốc này và Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Nội Bài. Sau khi nghiên cứu đầy đủ sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội. Hiện các cơ quan chức năng mới đang xúc tiến làm việc với JICA để đàm phán, thống nhất nội dung, tiến độ và cách thức tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Đây là dự án lớn, không thể làm một cách vội vàng, cần thiết phải chọn thời điểm thích hợp mới có thể triển khai xây dựng công trình.

Tại cuộc họp báo, những người tham gia cuộc họp báo còn trả lời những vấn đề các nhà báo quan tâm như: Vấn đề tái cơ cấu nợ cho Vinashin; vấn đề xử lý tiếp các cán bộ của Vinashin; vấn đề chưa thống nhất giữa TP Hà Nội và Bộ Xây dựng về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội nhất là chung quanh trục Hồ Tây – Ba Vì…
Theo Nhandan