Thứ tư,  27/10/2021

Ðại hội các đảng bộ: Thông tấn xã Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam

Ngày 31-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 170 đại biểu thay mặt 775 đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cùng đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành của Trung ương dự Đại hội.Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt, cuộc đấu tranh trên mặt trận thông tin diễn ra ngày càng phức tạp. Với chủ trương quyết tâm đổi mới từ Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN đã tạo nên những chuyển động về tư duy của toàn ngành, hướng tới những thay đổi về chất trong hoạt động của TTXVN. Nhiều vấn đề lớn mang tầm vĩ mô đối với sự phát triển của TTXVN được đảng bộ lãnh đạo triển khai có kết quả như: Xây dựng mô hình phát triển của ngành theo hướng tập đoàn truyền thông quốc gia; đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính; kiện toàn hệ thống phân xã trong nước; phát...

Ngày 31-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 170 đại biểu thay mặt 775 đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cùng đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành của Trung ương dự Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt, cuộc đấu tranh trên mặt trận thông tin diễn ra ngày càng phức tạp. Với chủ trương quyết tâm đổi mới từ Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN đã tạo nên những chuyển động về tư duy của toàn ngành, hướng tới những thay đổi về chất trong hoạt động của TTXVN. Nhiều vấn đề lớn mang tầm vĩ mô đối với sự phát triển của TTXVN được đảng bộ lãnh đạo triển khai có kết quả như: Xây dựng mô hình phát triển của ngành theo hướng tập đoàn truyền thông quốc gia; đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính; kiện toàn hệ thống phân xã trong nước; phát sóng kênh truyền hình thông tấn; phát triển thông tin đa phương tiện. Năm năm qua, TTXVN vẫn giữ được vai trò là nguồn thông tin chính thức của quốc gia, có độ tin cậy cao đối với các cơ quan lãnh đạo, các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin của TTXVN luôn bảo đảm đúng định hướng theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, đồng thời tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Bước vào nhiệm kỳ mới, để TTXVN tiếp tục thực hiện tốt vai trò của một cơ quan thông tấn nhà nước, là công cụ sắc bén của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội tập trung, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu: Xây dựng TTXVN trở thành một trung tâm thông tin chiến lược đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và trở thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, bắt kịp yêu cầu của tình hình mới, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu trong hệ thống thông tin, báo chí của đất nước, là nguồn thông tin chính thức của Việt Nam đối với dư luận trong nước và quốc tế. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác của ngành: Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin, trong đó tập trung phát triển vững chắc các loại hình thông tin mới: Truyền hình và đa phương tiện; chương trình phát triển nguồn nhân lực; chương trình nâng cao năng lực kỹ thuật phục vụ thông tin; chương trình tăng cường hiệu quả công tác quản lý; chương trình xây dựng tổ chức đảng và tổ chức quần chúng.

Đảng bộ tiếp tục tăng cường, đưa kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành nếp sống và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.

* Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010 – 2015. 193 đại biểu đại diện cho gần năm nghìn đảng viên của các đảng bộ cơ sở trực thuộc đã về dự đại hội. Đồng chí Vũ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Năm năm qua, Đảng bộ VNPT đã luôn chủ động nhạy bén trong xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát chủ trương, đường lối, chỉ thị của T.Ư, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT khóa 11 đề ra với các chỉ tiêu phát triển vượt kế hoạch. Doanh thu hằng năm của VNPT luôn đạt mức tăng trưởng cao từ 14 đến 19%, riêng năm 2009, mức tăng trưởng đạt 29,7%. Năm 2010, VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu là 30%. Tổng doanh thu phát sinh giai đoạn 2005-2009 của Tập đoàn đạt 258.280 tỷ đồng. Lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, nộp ngân sách Nhà nước vượt mức đề ra. Chất lượng mạng lưới và dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin của tập đoàn luôn được duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng tăng của xã hội, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, chống thiên tai… Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, VNPT đã có những thành tích vượt trội như hoàn thành công tác chia tách bưu chính, viễn thông, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên; phóng thành công và đưa vào khai thác hiệu quả vệ tinh VINASAT-1; thực hiện tốt hiệu quả các chương trình an sinh xã hội…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VNPT đề ra những mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển cho giai đoạn 2010-2015 tập trung là: Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tập đoàn theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển đổi tập đoàn thành một tổ chức kinh tế linh hoạt, năng động, phù hợp xu thế toàn cầu hóa và sự thay đổi của công nghệ và thị trường; xây dựng hạ tầng mạng lưới đồng bộ, hiện đại, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao của xã hội; phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của tập đoàn; tiếp tục xây dựng thương hiệu VNPT trở thành thương hiệu hàng đầu của quốc gia.
Theo Nhandan