Thứ tư,  20/10/2021

Phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Thủ tướng Chính phủ ngày 31-8 ban hành Chỉ thị số 1634/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.Chỉ thị nêu rõ: Để khắc phục cho được những yếu kém và bất cập trong công tác PCCC, cứu hộ và cứu nạn hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và toàn thể nhân dân tự nguyện thực hiện các quy định về PCCC.Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố T.Ư và người đứng đầu các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, các đoàn thể, đơn vị, cơ sở và lực lượng chuyên trách trực tiếp thực hiện PCCC cần xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình. Thủ tướng quy định rõ, người...

Thủ tướng Chính phủ ngày 31-8 ban hành Chỉ thị số 1634/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ thị nêu rõ: Để khắc phục cho được những yếu kém và bất cập trong công tác PCCC, cứu hộ và cứu nạn hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và toàn thể nhân dân tự nguyện thực hiện các quy định về PCCC.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố T.Ư và người đứng đầu các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, các đoàn thể, đơn vị, cơ sở và lực lượng chuyên trách trực tiếp thực hiện PCCC cần xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình. Thủ tướng quy định rõ, người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị, cơ sở phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi phụ trách. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và thủ trưởng các bộ, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm và những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm, phải tiến hành khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC nhất là tại các nhà chung cư cao tầng, khu đô thị, chợ, trung tâm thương mại… các khu rừng dễ cháy, các kho tàng, cơ sở sản xuất có nhiều nguy cơ cháy, nổ. Phát hiện và khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn. Tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng lực lượng này thật sự là lực lượng tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đại để đáp ứng yêu cầu.
Theo Nhandan