Chủ nhật,  24/10/2021

Thủ tướng CH Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CH Mô-dăm-bích hôm nay bắt đầu thăm chính thức nước ta.Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CH Mô-dăm-bích có: Bộ trưởng Lao động Hê-lê-na Tai-pô, Bộ trưởng Thủy sản Vích-to Bo-giơ, Bộ trưởng Cựu chiến binhMa-tớt Ki-đa, Thứ trưởng Tài chính Pê-đrô Cu-tô, Thứ trưởng Nông nghiệp An-tô- ni-ô Lim-bau, Đại sứ Mô-dăm-bích tại Việt Nam An-tô-ni-ô I-na-xi-ô Giu-ni-ơ và các quan chức cấp cao khác.Thủ tướng A.B.B.A-li sinh ngày 6-12-1955, là cử nhân ngành tâm lý giáo dục Học viện Sư phạm Ma-pu-tô. Năm 1976, ông là giáo viên trường cấp II tại Na-ma-da và một năm sau trở thành Hiệu trưởng Trường cấp II Phran-xi-xcô Ma-ni-an-ga. Từ năm 1978 đến 1979, ông làm Giám đốc Sở Văn hóa - Giáo dục Ma-pu-tô. Từ năm 1980 đến 1986, ông làm Giám đốc Sở Văn hóa - Giáo dục Nam-pu-la. Ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục từ năm 1989 đến 1990. Ông làm Giám đốc Chương trình hành động quốc gia về xã hội hóa giáo dục từ năm...

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CH Mô-dăm-bích hôm nay bắt đầu thăm chính thức nước ta.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CH Mô-dăm-bích có: Bộ trưởng Lao động Hê-lê-na Tai-pô, Bộ trưởng Thủy sản Vích-to Bo-giơ, Bộ trưởng Cựu chiến binh

Ma-tớt Ki-đa, Thứ trưởng Tài chính Pê-đrô Cu-tô, Thứ trưởng Nông nghiệp An-tô- ni-ô Lim-bau, Đại sứ Mô-dăm-bích tại Việt Nam An-tô-ni-ô I-na-xi-ô Giu-ni-ơ và các quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng A.B.B.A-li sinh ngày 6-12-1955, là cử nhân ngành tâm lý giáo dục Học viện Sư phạm Ma-pu-tô. Năm 1976, ông là giáo viên trường cấp II tại Na-ma-da và một năm sau trở thành Hiệu trưởng Trường cấp II Phran-xi-xcô Ma-ni-an-ga. Từ năm 1978 đến 1979, ông làm Giám đốc Sở Văn hóa – Giáo dục Ma-pu-tô. Từ năm 1980 đến 1986, ông làm Giám đốc Sở Văn hóa – Giáo dục Nam-pu-la. Ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục từ năm 1989 đến 1990. Ông làm Giám đốc Chương trình hành động quốc gia về xã hội hóa giáo dục từ năm 1991 đến 1992. Ông giữ chức Tỉnh trưởng Ni-a-xa từ năm 1995 đến 2000 và Tỉnh trưởng In-ham-ba-nê từ năm 2000 đến 2004. Từ năm 2005 đến 2010, ông giữ cương vị Bộ trưởng Văn hóa – Giáo dục. Từ tháng 1-2010, ông trở thành Thủ tướng nước CH Mô-dăm-bích, Ủy viên BCH Đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích (FRELIMO). Ông có gia đình và bốn người con.
Theo Nhandan