Thứ tư,  27/10/2021

Vững lòng tin vào Đảng

LSO-Đã 41 năm trôi qua kể từ ngày “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, Trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn trong trái tim của mỗi người dân Xứ Lạng. Vững tin vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã giành được những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.Là một tỉnh miền núi, biên giới, lại chịu sự tàn phá của chiến tranh, có thể nói trên con đường phát triển của mình, xuất phát điểm của Lạng Sơn ở mức thấp. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Xứ Lạng đã có những bước chuyển mình vượt bậc. Tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn luôn đứng ở tốp khá trong cả nước. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, trong đó kinh tế cửa khẩu có những phát triển vượt bậc. Ngành kinh tế nông nghiệp được chú trọng và phát triển nhanh chóng, thể hiện vai trò là trụ đỡ của cả nền kinh...

LSO-Đã 41 năm trôi qua kể từ ngày “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, Trái tim lớn đã ngừng đập, nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn trong trái tim của mỗi người dân Xứ Lạng. Vững tin vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã giành được những thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Là một tỉnh miền núi, biên giới, lại chịu sự tàn phá của chiến tranh, có thể nói trên con đường phát triển của mình, xuất phát điểm của Lạng Sơn ở mức thấp. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Xứ Lạng đã có những bước chuyển mình vượt bậc. Tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn luôn đứng ở tốp khá trong cả nước. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, trong đó kinh tế cửa khẩu có những phát triển vượt bậc. Ngành kinh tế nông nghiệp được chú trọng và phát triển nhanh chóng, thể hiện vai trò là trụ đỡ của cả nền kinh tế. Từ chỗ lương thực không đủ ăn, giờ đây tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt trên 28 vạn tấn, không những đảm bảo an ninh lương thực mà bước đầu đã tạo ra lương thực hàng hoá. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Hạ tầng khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện tạo điều kiện cho thị trường tiêu thụ, dịch vụ, tiện ích…đến gần hơn với người nông dân. Các ngành kinh tế khác cũng có bước chuyển đáng kể, Lạng Sơn dần trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách thập phương. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Để đạt được những thành tựu to lớn đó chính là nhờ sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bản di chúc của Người là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lại. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong những năm qua, một mặt đẩy mạnh phát triển kinh tế, mặt khác Lạng Sơn tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua hơn 3 năm triển khai đã trở thành một Cuộc vận động sâu, rộng trong toàn xã hội. Những câu chuyện giản dị về một nhân cách lớn đã tạo nên sức lan tỏa kỳ lạ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến từng đảng viên và các tầng lớp nhân dân. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, làm theo lời Bác, trong những năm qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua lao động sản xuất… ngày càng phát triển mạnh mẽ, được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo nhân dân trong tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của toàn tỉnh.
Dù Bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn trong trái tim của người dân Xứ Lạng và trong trái tim của hàng triệu con người Việt Nam, đó là một động lực mạnh mẽ để lớp lớp các thế hệ tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước ngày một mạnh giàu như di nguyện của Người. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết, Bác là “Ánh hào quang đỏ thêm sông núi/ Dắt chúng con cùng nhau tiến lên”. Vững tin vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã và đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để vươn tới những tầm cao mới. “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/ Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”.

Lê Minh