Chủ nhật,  24/10/2021

Họp thông qua đề cương, ma két trang trí trưng bày tổng thể triển lãm các thành tựu kinh tế – xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

LSO-Chiều 1/9/2010, Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã tổ chức họp thông qua đề cương, ma két trang trí trưng bày tổng thể triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng chí Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu đóng góp ý kiến vào đề cương, ma két trang trí trưng bày triển lãmTại cuộc họp, Sở VHTT&DL đã trình bày kế hoạch tổ chức trang trí triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với tiêu đề “triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2010”, nội dung trưng bày chia ra làm 2 phần. Phần một giới thiệu thành tựu bằng bảng, biểu gồm 12 chiếc, tập trung vào các biểu đồ: tăng trưởng GDP; tỷ trọng cơ cấu kinh tế; đầu tư phát triển; thu ngân sách; xuất nhập khẩu; phát triển đảng viên; phát triển cơ sở Đảng...

LSO-Chiều 1/9/2010, Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã tổ chức họp thông qua đề cương, ma két trang trí trưng bày tổng thể triển lãm các thành tựu kinh tế – xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng chí Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu đóng góp ý kiến vào đề cương, ma két trang trí trưng bày triển lãm
Tại cuộc họp, Sở VHTT&DL đã trình bày kế hoạch tổ chức trang trí triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với tiêu đề “triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2010”, nội dung trưng bày chia ra làm 2 phần. Phần một giới thiệu thành tựu bằng bảng, biểu gồm 12 chiếc, tập trung vào các biểu đồ: tăng trưởng GDP; tỷ trọng cơ cấu kinh tế; đầu tư phát triển; thu ngân sách; xuất nhập khẩu; phát triển đảng viên; phát triển cơ sở Đảng vững mạnh; xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm mới cho người lao động; các chi tiết kế hoạch chủ yếu đến năm 2010; phát triển mạng lưới y tế cơ sở, số người được khám chữa bệnh; phát triển giáo dục, kiên cố hóa trường lớp học; phát triển các thiết chế văn hóa, xây dựng gia đình, làng bản, khối phố văn hóa. Phần hai giới thiệu thành tựu qua hình ảnh, dự kiến sẽ có khoảng 120 ảnh tập trung chuyển tải sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương dành cho tỉnh Lạng Sơn; xây dựng củng cố hệ thống chính trị; các thành tựu kinh tế – xã hội. Đối với hình thức trưng bày, không gian diễn ra trưng bày triển lãm sẽ đặt tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh gồm có gian trung tâm, phần đai trưng bày và trưng bày phần sàn…
Các đại biểu dự cuộc họp đã đóng góp ý kiến cũng như đăng ký thông tin số liệu, hiện vật, số lượng ảnh mỗi ngành cung cấp để Tiểu ban phục vụ Đại hội tổng hợp, trình bày, trang trí.
Theo kế hoạch, thời gian trưng bày triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 13-17/9/2010.

Thanh Huyền