Thứ tư,  25/05/2022

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7/2021

– Sáng nay (8/7), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7/2021. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã nghe dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lạng Sơn năm 2022; dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; dự thảo báo cáo kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2021; dự thảo báo cáo của văn phòng về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh; dự thảo chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo. Trong đó, các đại biểu tập trung nêu ý kiến vào một số nội dung trong chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2022; rà soát số liệu, báo cáo lại các kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong và đã được trả lời; bổ sung đánh giá khái quát hoạt động của các ban; xem xét một số nội dung trong Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII; xem xét một số ý kiến liên quan đến chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, nhất là liên quan đến nhân dân các xã vùng khó khăn của tỉnh trong thực hiện chính sách BHYT khi không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ; một số chính sách về giáo dục còn bất cập; công tác khảo sát trước khi giám sát để tránh sự trùng chéo khi tổ chức thực hiện…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình và phân tích, làm rõ thêm các nội dung báo cáo dự thảo; giao đồng chí Phó Chủ tịch HĐND họp cùng Ban Văn hóa xã hội để làm rõ hơn cơ sở thực tiễn của dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị tiếp tục kế thừa thành quả đạt được thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả giám sát của HĐND; tiếp tục quan tâm công tác giám sát thường xuyên đối với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành công việc. Đồng thời quan tâm khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; theo dõi giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; cần tiếp tục quan tâm công tác giám sát của các tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Quang cảnh phiên họp tháng 7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai, đồng chí đề nghị văn phòng xem xét, rà soát lại nội dung, thời gian dành cho đại biểu phát biểu trong chương trình… Các nội dung đề xuất thảo luận tại tổ và hội trường, các Ban tiếp tục xem xét, rà soát để lựa chọn các vấn đề phù hợp.

Về chương trình giám sát năm 2022, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao văn phòng cùng các ban tổng hợp lại để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh lấy ý kiến và thống nhất trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức giữa tháng 7/2021.

THANH HUYỀN