Thứ ba,  24/05/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

– Sáng nay (9/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Y tế thông tin chuyên đề: tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống Covid-19 ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân thời gian qua; những chương trình lớn của ngành y tế tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; vai trò của ngành thông tin và truyền thông trong quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vấn đề ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục chú trọng tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của trung ương; tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư…


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề

Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để mỗi người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh và huy động được tối đa nguồn lực để đóng góp vào quỹ vắc xin của Chính phủ; chú trọng tuyên truyền những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước…

MAI CHI