Chủ nhật,  24/10/2021

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 tại Ca-na-đa và thăm chính thức Cu-ba

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Ca-na-đa Nô-en Kin-sơ-la và Chủ tịch QH Cu-ba Ri-các-đô A-la-rờ-công Đề Kê-sa-đa, hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta, do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lên đường dự Hội nghị Tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 và thăm chính thức CH Cu-ba. Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; Trần Đình Đàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH; Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH; Ngô Tự Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; Đại sứ Việt Nam tại Ca-na-đa Lê Sĩ Vương Hà và Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Vũ Chí...

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Ca-na-đa Nô-en Kin-sơ-la và Chủ tịch QH Cu-ba Ri-các-đô A-la-rờ-công Đề Kê-sa-đa, hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta, do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lên đường dự Hội nghị Tham vấn Chủ tịch QH các nước G20 và thăm chính thức CH Cu-ba.


Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; Trần Đình Đàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH; Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH; Ngô Tự Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; Đại sứ Việt Nam tại Ca-na-đa Lê Sĩ Vương Hà và Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Vũ Chí Công.


Theo Nhandan