Thứ ba,  24/05/2022

Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2021

– Chiều nay (9/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo – trung tâm chính trị các huyện, thành ủy và ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc đã triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời, đúng định hướng; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Qua đó, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; thảo luận, đánh giá những mặt còn hạn chế trong công tác tuyên giáo.

Cùng với đó, đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: tiếp tục nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể về việc biểu dương, khen thưởng chuyên đề đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác dư luận xã hội để thống nhất thực hiện đồng bộ trong tỉnh; sớm ban hành quy chế giảng dạy và học tập, thống nhất thực hiện một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện,…


Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, ban tuyên giáo – trung tâm chính trị các huyện ủy, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó tập trung định hướng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh; định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chất lượng nội dung đưa tin, bài, phản ánh kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,…


Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 cá nhân và trao tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 5 tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

LIỄU CHANG