Chủ nhật,  29/05/2022

Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

– Sáng nay (13/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ và phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Với trọng tâm công tác dân vận năm 2021 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Cùng đó, các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; công tác dân vận của lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội luôn bám sát cơ sở, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chia sẻ một số hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, các đại biểu thống nhất với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận được trình bày tại hội nghị và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung hoàn thành các phần việc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tiếp tục tuyên truyền các văn bản mới về công tác dân vận trọng tâm là Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung); tăng cường nắm tình hình trong Nhân dân, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt nghị quyết đại hội Đảng; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận; tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021 về “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Thời gian tới, các tỉnh, thành ủy và Ban Dân vận Trung ương phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường nắm tình hình, tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận từ cơ sở.

Cùng đó, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

PHƯƠNG DUNG