Thứ tư,  25/05/2022

Quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

– Sáng nay (14/7), đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 5.738,9 tỷ đồng, bằng 98,35% dự toán; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 2.010 triệu USD, bằng 65,26% kế hoạch; tình hình dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, Nhân dân tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với đó công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều nỗ lực, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,99%, đứng thứ hai cả nước).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, các đại biểu thống nhất phương hướng thời gian tới tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; triển khai Đề án số 01 – ĐA/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tình ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng giai đoạn 2021 – 2025…


Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của từng cấp, từng ngành, đảm bảo chất lượng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, tập trung rà soát, khắc phục hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các cấp, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết đảm bảo thực chất, hiệu quả, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thông qua tờ trình, dự thảo về một số nội dung: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

MAI CHI – PHƯƠNG VY