Thứ tư,  27/10/2021

Thủ tướng CH Mô-dăm-bích kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta

Ngày 5-9, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CH Mô-dăm-bích rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đã được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai nước sớm triển khai những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực hai nước có tiềm năng và nhu cầu; sớm triển khai họp Ủy ban liên Chính phủ để rà soát kết quả hợp tác đã đạt được và định hướng chiến lược hành động cụ thể trong thời gian tới.Thủ tướng CH Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đánh giá cao hiệu quả của các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực...

Ngày 5-9, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CH Mô-dăm-bích rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đã được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai nước sớm triển khai những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực hai nước có tiềm năng và nhu cầu; sớm triển khai họp Ủy ban liên Chính phủ để rà soát kết quả hợp tác đã đạt được và định hướng chiến lược hành động cụ thể trong thời gian tới.

Thủ tướng CH Mô-dăm-bích Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li đánh giá cao hiệu quả của các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư, thương mai, nông nghiệp, y tế, giáo dục… và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển kinh tế, công bằng xã hội, bảo đảm an ninh lương thực… Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li nhấn mạnh, Mô-dăm-bích hoan nghênh và mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất lương thực để khai thác tối đa thế mạnh đất đai, điều kiện thiên nhiên ưu đãi của Mô-dăm-bích, với kinh nghiệm và kỹ thuật trồng lúa của Việt Nam…

Cũng trong thời gian thăm chính thức nước ta, Thủ tướng Ai-rét Bô-ni-pha-xi-ô Báp-tít-xta A-li và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam…
Theo Nhandan