Thứ ba,  24/05/2022

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

– Sáng nay (16/7), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai.

Dự kỳ họp về phía đại biểu trung ương có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn khóa XV; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ĐBQH khóa XV tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố; cử tri đại diện các huyện: Tràng Định, Bắc Sơn, Đình Lập và 53 đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo nhằm phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời xem xét, thảo luận, thông qua 17 nghị quyết và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trong chương trình kỳ họp đã đề ra.

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình; đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp để nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua có tính khả thi cao.

Đồng chí mong cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi hoạt động của kỳ họp và tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho HĐND tỉnh; giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Mỗi đại biểu cần nỗ lực nghiên cứu các quy định của pháp luật, thực hiện tốt chức trách và vai trò, nhiệm vụ của mình, làm tốt việc tiếp xúc cử tri, gần gũi với Nhân dân hơn nữa; chủ động nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế – xã hội, phát hiện và kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh cần thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu trong từng quyết định của HĐND; nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo thẩm tra theo hướng đi sâu vào phản biện làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, để các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, giúp cho các cấp, ngành triển khai, thực hiện có hiệu quả; không ngừng tìm tòi đổi mới, thực hiện hiệu quả chất lượng các nội dung công việc theo trách nhiệm của mình, vừa giám sát UBND tỉnh vừa cùng UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu cũng đã nghe một số thuyết trình của UBND tỉnh, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về một số nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; quy định nội dung chi, mức chi phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Phương án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn; quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000.


Quang cảnh kỳ họp 

Phóng viên Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp.

THANH HUYỀN – ĐÌNH QUANG