Chủ nhật,  29/05/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

– Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, tích cực đổi mới phương thức điều hành như: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để trao đổi thông tin, điều hành công việc… từ đó hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Cùng đó, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác phù hợp với tình hình phòng, chống dịch của từng địa phương….

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đưa ra đề xuất, kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, các đại biểu nhất trí nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào các nội dung: tiếp tục học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin, đối ngoại, báo chí, xuất bản…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hệ thống tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy lùi những thông tin tiêu cực, lan tỏa những thông tin tích cực; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đội ngũ làm công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tế; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, đơn vị…

MAI CHI