Thứ tư,  18/05/2022
Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Sôi nổi hoạt động thảo luận tại tổ

– Tiếp tục hoạt động kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiều nay (16/7), các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo trình tại kỳ họp và chia tổ thảo luận. Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.


Quang cảnh phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII

Theo đó, trong phiên họp chiều nay, đại biểu đã nghe các báo cáo thuyết trình và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung: Thuyết trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND khóa XVII phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận của Tổ 3

Trong chương trình, các đại biểu đã được chia thành 4 tổ thảo luận. Tại các tổ, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: kinh tế; tài nguyên môi trường; văn hóa – xã hội; công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Đối với nhóm vấn đề kinh tế, đại biểu tập trung thảo luận về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, làm rõ các nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện, khắc phục tình trạng nợ thuế, góp phần thực hiện thu ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất; công tác giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, làm rõ các nguyên nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện để đảm bảo hết năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp.


Đại biểu Tổ 2 phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tổ

Nhóm vấn đề tài nguyên môi trường, đại biểu tập trung thảo luận các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân do thiếu cán bộ, công chức làm công tác giải phóng mặt bằng; đề xuất các giải pháp thực hiện.

Nhóm vấn đề văn hóa xã hội, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân và các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phân tích nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, rà soát đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg đến đời sống của Nhân dân (chế độ chính sách), đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đánh giá, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo để hoàn thành kế hoạch; thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Các đại biểu Tổ 1 thảo luận tại tổ

Theo ghi nhận tại các tổ, hoạt động thảo luận diễn ra sôi nổi, đại biểu phát huy dân chủ trong thảo luận, nội dung thảo luận đã tập trung vào những vấn đề đang có nhiều vướng mắc, khó khăn, cần có giải pháp, chính sách tháo gỡ.

Ngày mai (17/7), Kỳ họp sẽ bước vào ngày làm việc thứ hai với các hoạt động: thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tiến hành bế mạc kỳ họp. Phóng viên Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục phản ánh thông tin về kỳ họp.

THANH HUYỀN – ĐÌNH QUANG