Thứ ba,  19/10/2021

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã

LSO-Sáng ngày 6/9/2010, tại Khách sạn Công Đoàn (Thành phố Lạng Sơn), Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý Dự án ADB đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã. Dự khai giảng có đồng chí Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã đến từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Giảng viên Học viện hành chính trao đổi kỹ năng điều hành với các học viênĐợt học này có 2 lớp được diễn ra trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 6 – 9/9/2010) các giảng viên của Học viện Hành chính truyền đạt đến học viên 5 chuyên đề về kỹ năng: Lãnh đạo và quản lý của chủ tịch UBND xã; ban hành quyết định; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở xã; điều hành cuộc họp của chủ tịch UBND xã; tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm nâng cao kiến thức cho chủ...

LSO-Sáng ngày 6/9/2010, tại Khách sạn Công Đoàn (Thành phố Lạng Sơn), Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý Dự án ADB đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã. Dự khai giảng có đồng chí Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã đến từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Giảng viên Học viện hành chính trao đổi kỹ năng điều hành với các học viên
Đợt học này có 2 lớp được diễn ra trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 6 – 9/9/2010) các giảng viên của Học viện Hành chính truyền đạt đến học viên 5 chuyên đề về kỹ năng: Lãnh đạo và quản lý của chủ tịch UBND xã; ban hành quyết định; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở xã; điều hành cuộc họp của chủ tịch UBND xã; tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm nâng cao kiến thức cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, từ đó giúp họ điều hành công việc mang lại kết quả cao, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Theo kế hoạch, ngày 10/9 Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức khai giảng thêm 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã.

Xuân Hương