Thứ tư,  18/05/2022

Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Sơn

– Hôm nay (21/7), Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế và làm việc với Huyện ủy Bắc Sơn. 


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Bắc Sơn

Theo báo cáo của Huyện ủy Bắc Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Theo đó, các nhiệm vụ trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy phê duyệt được thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra; chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được thực hiện tốt, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội…


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn

Đối với lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông – Xuân được gần 6.000 ha, đạt trên 96% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 17,2 nghìn tấn; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 52 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách đạt gần 21 tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán giao …

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị ổn định; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc…


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà gia đình ông Dương Công Nẻng, thôn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Sơn nêu khái quát đặc điểm, tình hình chung của huyện. Đồng thời nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh của huyện và dự báo tình hình trong thời gian tới, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực của năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của huyện Bắc Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ  phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện Bắc Sơn cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để đề ra giải pháp thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai theo từng năm; xây dựng kế hoạch phát triển hằng năm cần sát với thực tế; tiếp tục phát huy, khai thác các thế mạnh của huyện; tập trung huy động nguồn lực để đầu tư các chương trình dự án trên địa bàn huyện; tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm, phát huy tiềm năng về du lịch.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm, triển khai các giải pháp nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh…

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sỹ huyện Bắc Sơn; tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn; thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

TRÍ DŨNG