Thứ sáu,  20/05/2022

Tràng Định: Nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện

– Hơn 2 năm qua, từ mô hình điểm chính quyền thân thiện (CQTT) đầu tiên ở xã Đề Thám, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tràng Định đã từng bước nhân rộng mô hình, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ.

Thực hiện Đề án số 01 – ĐA/BDVTU – UBND, ngày 24/4/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh về xây dựng mô hình điểm CQTT cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình CQTT cấp cơ sở của huyện (Ban chỉ đạo huyện) đồng thời lựa chọn xã Đề Thám làm đơn vị xây dựng mô hình điểm.

Ngay khi được lựa chọn làm điểm, UBND xã Đề Thám đã bố trí phòng tiếp dân tại bộ phận “một cửa” phù hợp với quy định; niêm yết số điện thoại cán bộ, công chức xã để người dân tiện liên hệ,  treo các bảng khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ), “3 thể hiện” (tôn trọng, văn minh, gần gũi), lắp đặt camera để giám sát cán bộ, công chức và bảo vệ tài sản cơ quan. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động sửa đổi quy chế làm việc, ban hành quy chế tiếp dân, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Công chức bộ phận một cửa thị trấn Thất Khê hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Sau hơn một năm triển khai, năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức sơ kết mô hình điểm. Ông Lương Quốc Toản, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tràng Định cho biết: Qua sơ kết mô hình điểm, chúng tôi đánh giá cán bộ, công chức xã đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm, có thái độ làm việc tôn trọng, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; đồng thời, chính quyền xã đã xây dựng mẫu và gửi gần 30 thư cảm ơn đến các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp cho xã, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa chính quyền với người dân.

Bên cạnh đó, mô hình vẫn còn những hạn chế như: việc tổ chức đối thoại chưa đáp ứng được mong muốn của người dân, việc giải quyết những vấn đề bức xúc đôi khi còn chưa kịp thời, việc triển khai một số nội dung Đề án còn chậm… Nhận thấy việc xây dựng mô hình CQTT ở cấp cơ sở thực sự cần thiết và có ý nghĩa lâu dài, bởi vậy, năm 2021, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình  tại 22/22  xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm 2021, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng mô hình CQTT tại cấp mình; hướng dẫn các đơn vị bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng mô hình gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa mô hình; chỉnh trang phòng tiếp dân, lắp đặt các bảng khẩu hiệu và xây dựng các mẫu thư, phiếu khảo sát; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng văn minh, văn hóa công sở; chú trọng tiếp dân, giải quyết đơn thư, tăng cường đối thoại với Nhân dân.

Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đã tuyên truyền lồng ghép được trên 50 cuộc cho hơn 4.000 đại biểu về xây dựng mô hình CQTT. Bên cạnh việc chỉnh trang cơ sở vật chất, bố trí phòng tiếp dân, các cơ sở đã và đang từng bước tập trung chuyển đổi từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”.

Việc triển khai mô hình nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đông đảo cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Ông Ma Văn Nin, thôn Nà Cà, xã Hùng Sơn cho biết: Hiện nay, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức xã đã có nhiều thay đổi, đảm bảo đúng quy định. Mới đây, khi đến UBND xã liên hệ giải quyết thủ tục về sổ hộ khẩu, tôi được hướng dẫn tận tình và có được kết quả ngay trong ngày.

Được biết, trong quý III/2021, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình CQTT huyện Tràng Định sẽ thành lập 2 đoàn công tác khảo sát, kiểm tra việc triển khai mô hình tại các cơ sở. Từ đó, kịp thời đánh giá và đôn đốc các đơn vị, phấn đấu đến hết năm 2021, 22/22 xã, thị trấn sẽ hoàn thiện việc xây dựng và đưa mô hình đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn

PHƯƠNG DUNG