Thứ ba,  24/05/2022

Lộc Bình cần xây dựng quy hoạch phát triển hợp lý để phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện

– Sáng nay (23/7), Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc tại Huyện uỷ Lộc Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lộc Bình báo cáo khái quát với đoàn công tác về những tiềm năng, lợi thế của huyện như: sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại; du lịch; công nghiệp điện, khai thác than…

Với những lợi thế đó, cùng với sự quan tâm của tỉnh, trong những năm qua, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có những bước phát triển mới; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đối với thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ngay từ  đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với tỉnh; chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện Lộc Bình tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách đạt trên 57 tỷ đồng, vượt 12,1% dự toán tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác phòng, chống dịch COVID -19 được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Đến nay, 100% chi, đảng bộ đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong 8 nhóm nhiệm vụ trong tâm năm 2021 đăng ký với tỉnh, đến nay, qua đánh giá sơ bộ, có 7 nhóm nhiệm vụ dự kiến hoàn thành tốt (1 nhiệm vụ chưa đánh giá).


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và thành viên đoàn công tác tham quan phòng truyền thống của huyện Lộc Bình

Lãnh đạo huyện Lộc Bình cũng báo cáo, phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng; phát triển sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng đảng; công tác cán bộ; phòng, chống dịch bệnh; vận động quần chúng, nhân dân…

Các đại biểu trong đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề mang tính chất gợi mở để huyện Lộc Bình từng bước tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) tham quan phòng truyền thống của huyện Lộc Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Bình đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện Lộc Bình tiếp tục bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động Nhân dân…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để phát huy tiềm năng, lợi thế của Lộc Bình, lãnh đạo huyện cần xây dựng quy hoạch phát triển một cách hợp lý, căn cơ, chiến lược, trên cơ sở đó, chủ động thu hút các nguồn lực để đầu tư, phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, đánh giá thực tiễn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, từ đó chủ động đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực để phát triển.

VŨ NHƯ PHONG