Thứ tư,  27/10/2021

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

LSO-Ngày 8/9/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận thống nhất nội dung các dự thảo báo cáo và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV; dự thảo báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; xem xét công tác nhân sự lần cuối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.Toàn cảnh hội nghịSau khi nghe các báo cáo dự thảo, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành thảo luận xung quanh các vấn đề về tiêu đề Đại hội, một số nhận định, đánh giá kết quả thực hiện được trong nhiệm kỳ 2006-2010...

LSO-Ngày 8/9/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận thống nhất nội dung các dự thảo báo cáo và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.
Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV; dự thảo báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; xem xét công tác nhân sự lần cuối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe các báo cáo dự thảo, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành thảo luận xung quanh các vấn đề về tiêu đề Đại hội, một số nhận định, đánh giá kết quả thực hiện được trong nhiệm kỳ 2006-2010 trên các lĩnh vực kinh tế nông, lâm nghiệp, công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực văn hóa – xã hội như giáo dục đào tạo, y tế, dân số, lao động, việc làm, giảm nghèo… Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp thẳng thắn của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đối với các dự thảo báo cáo. Theo đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ xem xét và chỉ đạo tiểu ban văn kiện Đại hội nhanh chóng chỉnh sửa hoàn thiện nội dung các văn kiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, thay mặt Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng cho 3 đồng chí lãnh đạo của tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Huyền