Thứ tư,  20/10/2021

Kết thúc thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế

Chiều 8-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2010-2015, đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong các ngày từ 6 đến 8-9. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Đây là Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc T.Ư được tiến hành đại hội sớm nhất trong cả nước.Sau ba ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 13 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm...

Chiều 8-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2010-2015, đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong các ngày từ 6 đến 8-9. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Đây là Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc T.Ư được tiến hành đại hội sớm nhất trong cả nước.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 13 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; ra sức phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, là trung tâm của khu vực miền trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên – Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông – Nam Á. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân hơn 13%/năm; GDP bình quân đầu người đạt hơn mức trung bình của cả nước (khoảng 2.300 USD); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ (chiếm 48%); công nghiệp (43%); nông – lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 9%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 650 – 700 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm đạt 18.000 – 20.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 6.000 – 6.500 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 50 – 60% và hộ nghèo giảm còn dưới 5%.

Đại hội cũng đề ra bảy nhóm giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, xây dựng đô thị Huế thành đô thị hạt nhân; tập trung thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đến năm 2015 và năm 2020; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng gò đồi, miền núi theo hướng bền vững; tiếp tục hình thành và phát triển các loại thị trường, đổi mới tư duy kinh tế đối ngoại, tăng nhanh quá trình hội nhập kinh tế; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 55 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 16 đồng chí. BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa 14 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế khóa 14.
Theo Nhandan