Thứ tư,  20/10/2021

Cu-ba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 7-9, Viện sách Cu-ba phối hợp Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã ra mắt bạn đọc cuốn sách "Nhớ về Bác Hồ" của Thượng tướng Phùng Thế Tài bằng tiếng Tây Ban Nha, do Nhà xuất bản Hô-xê Mác-ti phát hành, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cu-ba và Việt Nam (2-12-1960).Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, nữ nhà báo nổi tiếng Cu-ba Mác-ta Rô-ha, một người bạn quen thuộc của nhân dân Việt Nam và là phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác trước lúc Người đi xa, điểm lại từng mốc son trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Bà Mác-ta Rô-ha nhấn mạnh, ở tuổi 21, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc để đi tìm đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân. Bác Hồ đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì độc lập của các nước thuộc địa tại châu Á và châu Phi và là người đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ...

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 7-9, Viện sách Cu-ba phối hợp Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” của Thượng tướng Phùng Thế Tài bằng tiếng Tây Ban Nha, do Nhà xuất bản Hô-xê Mác-ti phát hành, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cu-ba và Việt Nam (2-12-1960).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, nữ nhà báo nổi tiếng Cu-ba Mác-ta Rô-ha, một người bạn quen thuộc của nhân dân Việt Nam và là phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác trước lúc Người đi xa, điểm lại từng mốc son trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Mác-ta Rô-ha nhấn mạnh, ở tuổi 21, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc để đi tìm đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân. Bác Hồ đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì độc lập của các nước thuộc địa tại châu Á và châu Phi và là người đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người giải phóng dân tộc với câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đã dẫn dắt cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhà xuất bản Hô-xê Mác-ti phát hành lần này 2.000 cuốn. Viện sách Cu-ba cho biết, cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” sẽ giúp bạn đọc trẻ Mỹ la-tinh nói chung và bạn đọc Cu-ba nói riêng hiểu rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Nhandan