Thứ tư,  27/10/2021

UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân

LSO-Ngày 7/9/2010, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân (PKND) giai đoạn 2006 – 2010. Trong những năm qua, công tác PKND đã được các cấp, các ngành củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức biên chế từ tỉnh đến các xã, phường thị trấn, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác quân sự địa phương được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, nhận thức của quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ngày càng được nâng lên. Ban chỉ đạo PKND tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ sở dân quân tự vệ tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm cơ sở vật chất, thời gian huấn luyện theo chỉ tiêu cấp trên giao. Toàn tỉnh hiện có 1 tiểu đoàn dự bị động viên phòng không hỗn hợp, một đại đội pháo 37mm-1, 30 trung đội súng máy phòng không 12,7mm và 14,5mm của DQTV các huyện, thành phố và gần 700 tổ bắn...

LSO-Ngày 7/9/2010, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 65/2002/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân (PKND) giai đoạn 2006 – 2010.
Trong những năm qua, công tác PKND đã được các cấp, các ngành củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức biên chế từ tỉnh đến các xã, phường thị trấn, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác quân sự địa phương được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, nhận thức của quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ngày càng được nâng lên. Ban chỉ đạo PKND tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ sở dân quân tự vệ tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm cơ sở vật chất, thời gian huấn luyện theo chỉ tiêu cấp trên giao. Toàn tỉnh hiện có 1 tiểu đoàn dự bị động viên phòng không hỗn hợp, một đại đội pháo 37mm-1, 30 trung đội súng máy phòng không 12,7mm và 14,5mm của DQTV các huyện, thành phố và gần 700 tổ bắn máy bay thấp bằng súng bộ binh… đạt tỷ lệ 14,42% tổng số dân quân tự vệ. Công tác xây dựng lực lượng, trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, duy trì chế độ trực theo đúng quy định. Từ năm 2006 đến nay, từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các cơ quan doanh nghiệp đã đầu tư trên 60 tỷ đồng để xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng không và một số hạng mục quan trọng khác…
Tại hội nghị, Ban chỉ đạo PKND tỉnh đã triển khai quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực công tác PKND, đồng thời đề ra phương hướng công tác PKND trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2015 trong đó tập trung vào công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện chặt chẽ nghiêm túc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng lực lượng PKND vững mạnh, rộng khắp. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2006-2010.

Hoài Thu