Thứ tư,  20/10/2021

Ðồng chí Trương Tấn Sang tiếp Ðoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt

Ngày 9-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do Ngài Hạ nghị sĩ Ta-kê-bê Chư-tô-mư, Chủ tịch Liên minh dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.Ngài Ta-kê-bê và các vị trong Đoàn đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Nhật Bản, giữa Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật. Ngài Chủ tịch khẳng định sẽ phối hợp với phía Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh Ngài Ta-kê-bê cùng Đoàn đại biểu các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau của QH Nhật Bản sang thăm Việt Nam; khẳng định đường lối và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là...

Ngày 9-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt do Ngài Hạ nghị sĩ Ta-kê-bê Chư-tô-mư, Chủ tịch Liên minh dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Ta-kê-bê và các vị trong Đoàn đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Nhật Bản, giữa Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật. Ngài Chủ tịch khẳng định sẽ phối hợp với phía Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh Ngài Ta-kê-bê cùng Đoàn đại biểu các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau của QH Nhật Bản sang thăm Việt Nam; khẳng định đường lối và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ toàn diện với Nhật Bản, đánh giá cao sự giao lưu và hợp tác có hiệu quả của hai cơ quan lập pháp và hai tổ chức liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Ngài Ta-kê-bê, trên cương vị Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt, tiếp tục là cầu nối đóng góp tích cực vào sự phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa QH và nhân dân hai nước.
Theo Nhandan