Thứ ba,  19/10/2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

LSO-Ngày 10/9/2010, tại huyện Bắc Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 77cán bộ, công chức cấp cơ sở thuộc 3 huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.Sau 15 ngày học tập, học viên đã được nghiên cứu 20 chuyên đề thuộc 2 phần học là: Nhà nước và pháp luật; Một số vấn đề cơ bản về khoa học hành chính. Kết quả 100% đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình, trong đó giỏi là 7 học viên (đạt 9,1 %); khá là 67 học viên (đạt 87%), trung bình là 3 học viên (chiếm 3,9%). Tại buổi bế giảng có 7 học viên được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì đã có thành tích cao trong học tập và rèn...

LSO-Ngày 10/9/2010, tại huyện Bắc Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 77cán bộ, công chức cấp cơ sở thuộc 3 huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.
Sau 15 ngày học tập, học viên đã được nghiên cứu 20 chuyên đề thuộc 2 phần học là: Nhà nước và pháp luật; Một số vấn đề cơ bản về khoa học hành chính. Kết quả 100% đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình, trong đó giỏi là 7 học viên (đạt 9,1 %); khá là 67 học viên (đạt 87%), trung bình là 3 học viên (chiếm 3,9%). Tại buổi bế giảng có 7 học viên được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng vì đã có thành tích cao trong học tập và rèn luyên.

Đức Hiệp