Thứ năm,  28/10/2021

Ðà Nẵng, Sơn La rút kinh nghiệm đại hội Ðảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; thực hiện tổ chức thí điểm 14 đại hội đảng bộ cơ sở và ba đảng bộ cấp trên cơ sở về việc bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đạt được mục đích, yêu cầu của Trung ương, Thành ủy đề ra.Thành ủy đã rút ra những kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ hai cấp theo diện rộng, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Công tác nhân sự đại hội đảng bộ hai cấp đã được chuẩn bị kỹ, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội. Số lượng, chất lượng của cấp ủy khóa mới tăng so với khóa trước, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí tái đắc cử là những cán bộ có năng lực, dày dạn kinh nghiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội...

Thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; thực hiện tổ chức thí điểm 14 đại hội đảng bộ cơ sở và ba đảng bộ cấp trên cơ sở về việc bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đạt được mục đích, yêu cầu của Trung ương, Thành ủy đề ra.

Thành ủy đã rút ra những kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ hai cấp theo diện rộng, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Công tác nhân sự đại hội đảng bộ hai cấp đã được chuẩn bị kỹ, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội. Số lượng, chất lượng của cấp ủy khóa mới tăng so với khóa trước, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí tái đắc cử là những cán bộ có năng lực, dày dạn kinh nghiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Các đồng chí mới trúng cử phần lớn là những cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy, có năng lực nổi trội. Điều này khẳng định đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2010-2015, của TP Đà Nẵng đã bầu ra được một đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, bước đầu đáp ứng được mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Để đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cùng các cơ quan tham mưu thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với Ban Thường vụ các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy để nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị đại hội nhằm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời những vướng mắc, những sai sót trong quá trình chuẩn bị đại hội của địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy đảng ở cả hai cấp đã quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức đại hội, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của Trung ương… Các chi bộ, đảng bộ ở cấp cơ sở và các đảng bộ cấp trên cơ sở đã phát huy được tinh thần đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền trong cấp ủy, trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận, tính thống nhất cao trong Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

* Tỉnh ủy Sơn La vừa tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở của Sơn La diễn ra dân chủ, đoàn kết theo đúng yêu cầu Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị; bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, trình tự theo quy trình hướng dẫn của Trung ương. Các nội dung trình đại hội được đoàn chủ tịch đại hội điều hành khoa học, bảo đảm chất lượng từ việc thảo luận các văn kiện của cấp trên, của cấp mình đến công tác bầu cử trong đại hội. Công tác phục vụ và bảo vệ đại hội bảo đảm tuyệt đối an toàn, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc chỉ đạo, điều hành bầu cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh đều trúng cử 100%, bầu một lần là đủ số lượng, các đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu cao. Đại biểu trúng cử cấp ủy và lãnh đạo cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên đều bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, tạo không khí phấn khởi trong đại hội.

* Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Bến Tre đã tiến hành kiểm tra 3.993 tổ chức đảng và 54.396 đảng viên về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ, chức trách được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống,… Qua kiểm tra đã phát hiện 24 tổ chức và 76 đảng viên vi phạm, trong đó xử lý kỷ luật 57 đảng viên. Kiểm tra 1.379 đảng viên và 54 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật 870 đảng viên và 10 tổ chức. Kiểm tra 4.058 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kết luận có 3.405 tổ chức đảng thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và 127 tổ chức có khuyết điểm, hạn chế cần được góp ý, chấn chỉnh. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2.260 tổ chức đảng, số có khuyết điểm sai sót là 21 tổ chức, trong đó phải thay đổi tăng hình thức kỷ luật bốn trường hợp. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và 370 đảng viên, kết quả có ba tổ chức và 244 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 97 đảng viên. Giải quyết 36 vụ đảng viên khiếu nại về kỷ luật Đảng, trong đó không thay đổi hình thức kỷ luật 24 vụ, giảm hình thức kỷ luật chín vụ, xóa kỷ luật là bốn vụ. Công tác giám sát trong Đảng được các cấp ủy tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát với tinh thần vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm. Ngoài chương trình giám sát thường xuyên, các cấp ủy còn xây dựng chương trình giám sát theo chuyên đề mỗi năm từ hai đến ba nội dung. Đến nay các cấp ủy đã tiến hành giám sát 1.202 tổ chức đảng và 1.174 đảng viên.

* Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng ở Bình Thuận đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Năm năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra 2.398 lượt tổ chức đảng, 1.576 đảng viên và giám sát theo chuyên đề đối với 398 tổ chức đảng, 242 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời phát hiện, xử lý, tham mưu xử lý nhiều vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Bình Thuận đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 854 đảng viên.
Theo Nhandan