Chủ nhật,  24/10/2021

Khai mạc Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15

Ngày 13-9, tại TP Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010 - 2015 khai mạc. Dự Đại hội, có 349 đại biểu thay mặt 57.863 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Văn Quynh, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư, các ban của T.Ư Đảng cùng các bộ, ngành T.Ư, Quân khu 4; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ.Phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Thời gian qua, với tinh thần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quy trình, Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh...

Ngày 13-9, tại TP Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010 – 2015 khai mạc. Dự Đại hội, có 349 đại biểu thay mặt 57.863 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Đại hội. Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Văn Quynh, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư, các ban của T.Ư Đảng cùng các bộ, ngành T.Ư, Quân khu 4; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Thời gian qua, với tinh thần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quy trình, Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đại hội thành công tốt đẹp. Qua đại hội đã thể hiện sự thống nhất, đồng tâm hợp lực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để vượt qua khó khăn, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sẽ đề ra các mục tiêu và giải pháp hợp lý để đưa Quảng Bình thoát ra khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, phấn đấu ngang mức trung bình của cả nước.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và một số yếu kém cần khắc phục trong phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Có 17/21 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; nguồn lực đầu tư phát triển ngày càng được huy động tốt hơn; cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả; văn hóa – xã hội có tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm còn 13%; giải quyết việc làm được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững; chính trị ổn định; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Bộ máy chính quyền được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Năm năm qua, đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chung sức, chung lòng, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, đến nay Quảng Bình vẫn là một tỉnh nghèo, kém phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quảng Bình có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng chưa tạo được bước đột phá về du lịch, dịch vụ. Tỉnh có 116 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, có ngư trường rộng lớn nhưng kinh tế biển còn kém phát triển. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn có lúc, có nơi vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt kết quả hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ còn chậm.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng là đảng bộ tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, có giải pháp hợp lý, đồng bộ và phải tổ chức thực hiện tốt để biến mục tiêu thành hiện thực, đưa chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Để tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải khai thác các lợi thế về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp điện lực, sản xuất vật liệu xây dựng để tạo bước đột phá. Muốn vậy phải quan tâm đầu tư hạ tầng nghề cá như cảng cá, cơ sở đóng tàu, thuyền và hình thành các cơ sở chế biến thủy sản. Du lịch là thế mạnh nhưng Quảng Bình phải tạo cho được sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý nhưng phải xác định rằng, nông – lâm – ngư nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, do vậy cần bảo đảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp và chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Tỉnh cần tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, viễn thông phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2010 – 2015, thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội có hiệu quả, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 15-9.
Theo Nhandan