Thứ tư,  27/10/2021

Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Ngày 13-9, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành, Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND cùng 528 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc trong tỉnh.Trong giai đoạn 2006-2010, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát hợp tình hình thực tiễn địa phương, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua nước rút nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm. Nhờ đó, tỉnh đã khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy chuyển dịch nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phân công lao động...

Ngày 13-9, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành, Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND cùng 528 đại biểu, đại diện các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc trong tỉnh.

Trong giai đoạn 2006-2010, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát hợp tình hình thực tiễn địa phương, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua nước rút nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội trọng tâm. Nhờ đó, tỉnh đã khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy chuyển dịch nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phân công lao động xã hội. Trên các lĩnh vực xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương thành tích mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được thời gian qua; đề nghị tỉnh cần quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội miền núi; chăm lo phát triển nguồn lực con người. Tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cùng toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nền tảng tư tưởng, đạo đức của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này nhân dân, cán bộ huyện Yên Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009 cho 14 đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Theo Nhandan