Thứ ba,  19/10/2021

Khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị – hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào khóa 3

Sáng 13-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị - hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào khóa 3.Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Đại sứ quán nước CHDCND Lào. 20 học viên tham gia khóa học là những giảng viên xuất sắc, được chọn lựa từ các trường chính trị - hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào. Trong thời gian ba tháng, các học viên được học tập 20 chuyên đề về Học thuyết Mác - Lê-nin với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đổi mới; mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới... Ngoài học tập các chuyên đề tại Học viện, các học...

Sáng 13-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị – hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào khóa 3.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Đại sứ quán nước CHDCND Lào. 20 học viên tham gia khóa học là những giảng viên xuất sắc, được chọn lựa từ các trường chính trị – hành chính tỉnh của nước CHDCND Lào. Trong thời gian ba tháng, các học viên được học tập 20 chuyên đề về Học thuyết Mác – Lê-nin với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đổi mới; mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới… Ngoài học tập các chuyên đề tại Học viện, các học viên còn được tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực; đi tham quan, nghiên cứu thực tế tại các Thành ủy, Tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện của TP Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Bình Định, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực 3. Việc tham quan, nghiên cứu, học tập qua thực tế các mô hình trên giúp các học viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; chứng kiến những thành tựu, kinh nghiệm đổi mới ở Việt Nam; rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phương pháp vận dụng sáng tạo những tri thức đã học vào việc xây dựng và quản lý của các trường chính trị tỉnh… Đây là chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa hai nước và hai học viện.
Theo Nhandan