Thứ tư,  20/10/2021

Thành phố Lạng Sơn: Công tác tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng

LSO-Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một tỉnh biên giới đang trên đà đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, trong những ngày đầu triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và chào mừng Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng trên địa bàn càng được coi trọng.Triển khai các chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tăng cường công tác tư tưởng, thống nhất tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên; sự đồng thuận về chính trị trong nhân dân; phát huy nền dân chủ XHCN, tăng cường đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ 2005-2010. Phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch.Pa nô, biển hiệu chào mừng Đại hội Đảng...

LSO-Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một tỉnh biên giới đang trên đà đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, trong những ngày đầu triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và chào mừng Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng trên địa bàn càng được coi trọng.
Triển khai các chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tăng cường công tác tư tưởng, thống nhất tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên; sự đồng thuận về chính trị trong nhân dân; phát huy nền dân chủ XHCN, tăng cường đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH trong năm 2010 và cả nhiệm kỳ 2005-2010. Phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch.
Pa nô, biển hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trên tuyến đại lộ Hùng Vương – Ảnh: Việt Thịnh
Trong công tác tư tưởng trước, trong và sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp thành phố, tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo cùng ngành văn hóa thông tin đã hướng dẫn nội dung của các băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Những ngày này, rực rỡ cờ hoa trên khắp các nẻo đường phố khu trung tâm và ngoại thành; đô thị được chỉnh trang, tạo niềm vui, sự phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Tất cả 5 trạm đài với 50 cụm loa tại các phường nội thị được tu chỉnh về mặt kỹ thuật, tăng thời lượng phát sóng về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp thành phố và không khí chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tăng cường đưa tin bài về gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới xuất hiện trong phong trào thi đua của các đơn vị, ngành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh. Sau đại hội Đảng bộ các xã, phường, cơ quan Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo kiện toàn Ban Tuyên giáo xã, phường và đội ngũ CTV dư luận xã hội; đưa hoạt động tư tưởng vào nền nếp; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, dư luận của quần chúng về các vấn đề của địa phương và của đất nước để định hướng tư tưởng. Đội ngũ báo cáo viên của thành phố có gần 20 người cộng với báo cáo viên cấp xã, phường (mỗi xã, phường từ 5-7 người) tạo thành một mạng lưới tuyên truyền miệng trực tiếp tại cơ sở. Trong kế hoạch tuyên truyền, chú trọng những nơi, những vấn đề “ nhạy cảm” như giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự ATXH để tăng “ cấp độ” tuyên truyền. Với đội ngũ CTV dư luận xã hội đông đảo tại các chi bộ, các khu dân cư, tình hình trong dân được nắm bắt và cập nhập theo biểu mẫu các nhóm vấn đề, ngày 5 hàng tháng báo cáo Đảng ủy xã, phường; Đảng ủy xã, phường thống kê, phân loại nhóm vấn đề cần quan tâm; thuộc lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết từng cấp để báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy vào ngày 10 hằng tháng. Với văn bản ký kết phối hợp với UBND thành phố trong việc triển khai kế hoạch phát triển KTXH và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; mỗi khi có vấn đề phát sinh tại cơ sở, UBND thành phố và Ban Tuyên giáo đều có sự phối hợp đồng bộ. Một mặt UBND thành phố giải quyết một cách tích cực theo thẩm quyền những quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân; mặt khác, cán bộ tuyên giáo giải thích rõ với người dân…Vì vậy, phần lớn các vụ việc đều được giải quyết có lý có tình; giảm sự bức xúc trong dân, tránh tình trạng khiếu kiện đông người và hình thành “điểm nóng”. Không chỉ là những lời “ giáo huấn”, thông tin 2 chiều bao giờ cũng được coi trọng; không ngồi trong “ phòng làm việc” để xử lý thông tin, mà cán bộ tuyên giáo các cấp đã cùng cán bộ chính quyền đến tận nơi tìm hiểu để lắng nghe, đối thoại, giải thích, thông tin, tuyên truyền định hướng trên cơ sở nắm vững thực tiễn.

Công tác tư tưởng là một lĩnh vực quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ thành phố chỉ đạo Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan thuộc thành phố lập kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, nhất là kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; chủ động giải quyết các vấn đề, góp phần tạo luồng “ không khí sạch” cho thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Minh Hồng