Thứ bảy,  19/06/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ hiến bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn (CHLB Ðức)

Chiều 14-9, tại trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp ông E. Xen-lơ-rinh, Thủ hiến bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn (CHLB Đức) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ, nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ông E. Xen-lơ-rinh và đoàn doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực và thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn nói riêng, CHLB Đức nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chính phủ, nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức đã và đang phát triển tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đức, trong đó có các doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc - Vo-pom-mơn đẩy mạnh quan...

Chiều 14-9, tại trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp ông E. Xen-lơ-rinh, Thủ hiến bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn (CHLB Đức) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ, nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ông E. Xen-lơ-rinh và đoàn doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực và thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn nói riêng, CHLB Đức nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chính phủ, nhân dân Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức đã và đang phát triển tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đức, trong đó có các doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hàng hải, giáo dục đào tạo…

Ông E. Xen-lơ-rinh cho biết, nhân dân bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn nói riêng và CHLB Đức nói chung ngưỡng mộ và đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục những hậu quả chiến tranh để đạt được những thành quả tích cực như hiện nay. Ông khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn và các địa phương của Việt Nam cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và CHLB Đức hiện nay, các doanh nghiệp bang Méc-clen-bớc – Vo-pom-mơn mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của cả hai dân tộc.
Theo Nhandan