Thứ ba,  22/06/2021

Xây dựng hệ thống chính trị một nhiệm kỳ: Phơi phới niềm tin

LSO-Một trong những công tác trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Qua một nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được tăng cường, lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng được củng cố. Đấy là những niềm tin phơi phới dâng lên Đại hội Đảng bộ lần thứ XV.Công nhân Công ty cổ phần giao thông Thống Nhất nâng cấp đường nội thịCó thể nói trong điều kiện hiện nay, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là hai mặt của một vấn đề, nó gắn bó chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Xác định được tầm quan trọng của xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, toàn Đảng bộ đã dồn sức vào công tác trọng tâm, xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị mà vấn đề cốt lõi nhất ở đây là tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là...

LSO-Một trong những công tác trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Qua một nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được tăng cường, lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng được củng cố. Đấy là những niềm tin phơi phới dâng lên Đại hội Đảng bộ lần thứ XV.
Công nhân Công ty cổ phần giao thông Thống Nhất nâng cấp đường nội thị

Có thể nói trong điều kiện hiện nay, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là hai mặt của một vấn đề, nó gắn bó chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Xác định được tầm quan trọng của xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, toàn Đảng bộ đã dồn sức vào công tác trọng tâm, xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị mà vấn đề cốt lõi nhất ở đây là tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã tăng cường công tác cán bộ, tăng cường kết nạp đảng viên. Đã kết nạp 11.337 đảng viên vượt 13,3%, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng đã gắn với tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của từng đảng viên nên thực chất hơn. Đến cuối nhiệm kỳ, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88%, vượt 18%, không còn thôn trắng đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 73%. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú đạt 93,6%. Từ đây Đảng và dân gắn kết hơn, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã không còn mang tính hình thức, tham gia tích cực vào hoạt động địa phương làm quần chúng thêm tin tưởng vào Đảng. Song song với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo bồi dưỡng cũng được toàn Đảng bộ quan tâm, qua thực hiện Đề án 4.3 và 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đào tạo trên 4.000 đảng viên, bồi dưỡng trên 54.000 lượt cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, từ đó sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày một rõ nét. Giờ đây cụm từ “Đảng ta” “Đường, trường, trạm của Đảng”, “Ý Đảng lòng dân” đã được quần chúng nhân dân tin gọi. Đó chính là những thành công lớn, đã khẳng định công tác dân vận của Đảng được quan tâm lãnh đạo và thực hiện, trọng tâm công tác là hướng mạnh về cơ sở, vận động nhân dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất góp phần ổn định chính trị- xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng đã lãnh đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động, các hội nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy vai trò tập hợp quần chúng, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Đồng thời giữ vững khối đại đoàn kết, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cụ thể hoá các đường lối, chủ trương của Đảng thành các cơ chế chính sách phù hợp, vì vậy đã thúc đẩy phát triển kinh tế- văn hoá xã hội hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Cũng từ đó các mặt đời sống xã hội không ngừng được đổi thay, công tác cải cách hành chính diễn ra mạnh ở tất cả các ban ngành, đoàn thể mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân. Toàn Đảng bộ mà nòng cốt là các cơ quan hành chính tích cực thực hiện Đề án 30 của Chính phủ được triển khai trên địa bàn tỉnh đã có 1.272 thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi 739 thủ tục hành chính. Tất cả để phục vụ nhân dân, củng cố lòng tin của dân với Đảng. Bằng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ đến nay cơ bản không còn thôn bản khối phố “trắng” đoàn viên hội viên. Đây là nỗ lực lớn nhất củng cố tổ chức cơ sở và cũng từ đây hệ thống chính trị được giữ vững, lòng tin của dân với Đảng ngày càng gắn kết và đây cũng là điều kiện để Đảng vững vàng chèo lái con thuyền cách mạnh đến bến bờ vinh quang.

Nguyễn Đông Bắc