Thứ sáu,  25/06/2021

Tập huấn nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ngày 16-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các địa phương ven biển, hải đảo và trưởng nhóm ngư dân.Mục đích, nhằm trang bị cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ BM, CV thấy được âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta; hiểu được nội dung chính của Luật Biển quốc tế năm 1982; Tuyên bố về chủ quyền vùng biển của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và những nội dung chính trong Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; một số nội dung chính trong Luật Hàng hải Việt Nam và Luật Hàng hải quốc tế năm 1982.Các đại biểu còn được phổ biến nội dung Nghị định số 30/NĐ-TTg ngày 29-3-2010 của Chính phủ về huy động tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo...

Ngày 16-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các địa phương ven biển, hải đảo và trưởng nhóm ngư dân.

Mục đích, nhằm trang bị cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ BM, CV thấy được âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta; hiểu được nội dung chính của Luật Biển quốc tế năm 1982; Tuyên bố về chủ quyền vùng biển của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và những nội dung chính trong Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; một số nội dung chính trong Luật Hàng hải Việt Nam và Luật Hàng hải quốc tế năm 1982.

Các đại biểu còn được phổ biến nội dung Nghị định số 30/NĐ-TTg ngày 29-3-2010 của Chính phủ về huy động tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Theo Nhandan