Thứ hai,  21/06/2021

Yên Bái thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 16-9, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại tỉnh Yên Bái.Đồng chí Hoàng Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Huỳnh Đảm về kết quả triển khai Cuộc vận động ba năm qua và tám tháng đầu năm 2010. Triển khai nội dung Cuộc vận động gắn liền với công tác xây dựng Đảng và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, các cấp ủy đã nhận thức ngày càng rõ hơn ý nghĩa của Cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các ngành, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong việc tổ chức học tập nội dung, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ.Đồng chí Huỳnh Đảm đã biểu...

Ngày 16-9, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Hoàng Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Huỳnh Đảm về kết quả triển khai Cuộc vận động ba năm qua và tám tháng đầu năm 2010. Triển khai nội dung Cuộc vận động gắn liền với công tác xây dựng Đảng và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, các cấp ủy đã nhận thức ngày càng rõ hơn ý nghĩa của Cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các ngành, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo trong việc tổ chức học tập nội dung, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Đồng chí Huỳnh Đảm đã biểu dương những kết quả mà Yên Bái đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, là một trong những tỉnh làm tốt các bước triển khai thực hiện Cuộc vận động. Từ những kinh nghiệm đã rút ra, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nêu cao tính sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, vận động toàn dân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tránh phô trương, thiếu cụ thể, không đồng bộ, xa rời thực tiễn. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động ngang tầm với những thành tựu đã đạt được. Đồng chí đề nghị, tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề của Cuộc vận động năm 2010 là: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, sát với tình hình thực tiễn của từng cơ sở, đơn vị trong tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.
Theo Nhandan